reede, 26. märts 2010

Kuusalu arengukavast

Sõnumitooja artikel eelmise nädala lehest
Kuusalu arengukava koostamiseks oodatakse elanike arvamusi
Kolmapäev, 17.03.10 ÜLLE TAMM
http://www.sonumitooja.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=1767:kuusalu-arengukava-koostamiseks-oodatakse-elanike-arvamusi&catid=2:artikkel&Itemid=5

Kuusalu Almakeskus ja Ida-Harju Invaühing algatasid Kuusalu aleviku arengukava arutelu.Reede, 12. märtsi õhtul kogunes Kuusalu rahvamajja aleviku arengukava koostamiseks korraldatud algatuskoos­olekule 12 inimest. Koosolekut juhtis Ida-Harju Invaühingu juhatuse liige, Kuusalu Soojuse tegevjuht Raul Valgiste. Ta selgitas Sõnumitoojale, et invaühing ja Almakeskus plaanivad Kuusalu tee 8 tühjalt seisva endise ambulatooriumihoone baasil rajada alevikku multifunktsionaalse sotsiaalkeskuse. Et taotleda selle jaoks PRIAlt toetusraha, on üks nõudeid aleviku arengukava olemasolu.
Raul Valgiste: „Meie eesmärk on arengukava koostamine käima lükata ning hea oleks, kui protsessi käigus jõuaksime edaspidi ka Kuusalu alevikukogu ja alevikuvanema valimisteni. Seni ei ole Kuusalu, Kiiu ega Kolga alevikus valitud oma esindus­organeid. Kiiu kohta koostatakse praegu arengukava, see peaks valmima kuuldavasti aprillis.”Ta tutvustas koosolekule kogunenutele Kuusalu valla küla- ja alevikuvanema statuuti. Seni on jäänud alevikuvanem valimata, pole kokku saadud piisavat kvoorumit.
Koosolekul arutati, kuidas arengukava koostamist läbi viia. MTÜ Kuusalu Valla Külade Ühing juhatuse liige Tiiu Aasa pakkus, et eestvedaja võiks olla külade ühing, see vastaks MTÜ põhikirjalistele eesmärkidele. Ettepanekuga nõustuti.Projektijuht võiks tema ettepanekul olla Kärt Velpler, kes osales koosolekul ning on õppinud projektijuhtimist. Kärt Velpler lubas pakutut kaaluda.Otsustati moodustada viis töörühma. Vaba aja, hariduse ja sotsiaalse kaitse töörühma registreerusid Eve Sits, Laur Sits, Kaido Laas, Helle Borissov, Agnes Valgiste ja Tiiu Aasa. Teede, tehniliste kommunikatsioonide ning ühis­transpordi rühma panid end kirja Jaan Roolaid, Peeter Velpler ja Raul Valgiste. Kaasamise, informatsiooni ja identiteedi rühmas on Raul Valgiste, Kärt Velpler, Helle Borissov ja Agnes Valgiste. Töörühmad on avatud, nendega võivad liituda ka teised huvilised.Veel pole liikmeid turvalisuse, heakorra ja maakasutuse ning töökohtade, ettevõtluse ja turismi töögruppides. MTÜl Kuusalu Valla Külade Ühing tuleb esitada arengukava jaoks rahataotlus KOPi 1. aprilliks.
Algatusgrupi järgmine koosolek toimub Kuusalu rahvamajas reedel, 26. märtsil. Sinna oodatakse juurde huvilisi, kes on valmis arengukava koostamisele kaasa aitama.
Raul Valgiste tutvustas koosolekul ka ankeedi projekti, mis on koostatud Kostivere alevikus kasutatud küsimustiku alusel. Ankeedi „Kes ikka elu paremaks muudab kui mitte meie ise” küsimuste osas oodatakse ettepanekuid, selle sisu lepitakse lõplikult kokku 26. märtsi koosolekul rahvamajas. Ankeedid on kavas aprillis jagada Kuusalu aleviku kõigisse postkastidesse, täidetud küsimustikud saab anda korteriühistute esindajate kätte või viia Almakeskusesse, perearstikeskusesse, raamatukogusse, Kuusalu Soojuse kontorisse ja Meie poodi üles pandud kastidesse. Vastuseid oodatakse 15. maiks, see on esialgselt paika pandud tähtaeg.
Ankeedi projektis tahetakse teada vastaja vanust, töökoha paiknemist, tööalase tegevuse valdkonda. Uuritakse, mida peaks Kuusalus muutma, et seal oleks parem elada. Millistest teenindusasutustest tuntakse puudust. Kuidas ollakse rahul teede olukorraga, tänavavalgustuse, postiteenuse, jäätmekäitluse, raamatukogu, kooli, lasteaia, noortekeskuse ja päevakeskusega, ka bussiliiklusega, arstiabiga, kauplustega.
Palutakse seisukohta, mis on Kuusalu kolm kõige paremat omadust ning milliseid üritusi võiks alevikus teha ja kuidas saadakse infot. Ankeedis on ka küsimus, kas nähakse vajadust teha alevikule oma sümboolika – lipp, laul, logo jne.

Kommentaare ei ole: